Tavuklar Kendi Yumurtalarını Neden Yer

\"Light

Çoğunlukla ihtiyaçları olan proteini tedarik edemeyen tavukların bu ihtiyaçlarını karşılamak için kendi yumurtalarını yediğini biliyor muydunuz?

Tavuklar neden kendi yumurtalarını yer? Böyle bir sorun ile bir çok tavuk yetiştiricisi karşılaşmıştır. Tavukların yumurta yemelerine sebep olan en önemli etkenlerden bir tanesi, tavukların yeterli beslenemiyor olmaları ve aç kalmalarıdır. Kısacası yeterli gıda alamayan veya sürekli aynı tip yemle beslenen tavuklar bu tür davranışlar sergileyebilirler. Tavuklar normal şartlarda açık alanlarda bitkiler ve çekirge gibi diğer böcek türleri ile beslenirler. Bu beslenme düzeni ile vücutlarının ihtiyacı olan protein miktarını karşlarlar. Buna karşılık kapalı alanlarda uzun süre yaşayan ve tek tip yem ile beslenen tavuklarda protein eksikliği meydana gelebilir. Özellikle düşük protein seviyesine sahip besleme yapılan tavuklarda kendi yumurtalarını yeme eğilimi gözlemlenebilir. Çünkü ihtiyaçları olan proteini tedarik edemeyen tavuklar bu ihtiyacı karşılamak için kendi yumurtalarını yerler.

Yine kümeslerde yeterli sayıda folluğun bulunmaması, yumurtaların gününde toplanılmaması ve üst üste folluklarda biriken yumurtaların çatlayarak kırılması ve bu olayın tekrarı neticesinde çatlak yumurtalardan akan yumurta içinin tavuklar tarfında tüketilmesi ilerleyen günlerde tavuklarda alışkanlık yapabilmekte ve tavuklar kendi yumurtalarını kırarak yemeye başlamaktadır. 

Bu tip nedenlerden dolayı kapalı alanlarda bulunan tavukların kaliteli ve çeşitli yemler ile doğru ve uygun biçimde beslenmesi gerekmektededir.

Kendi yumurtalarını yiyen tavuklar üzerine yapılan akademik çalışmalar neticesinde, tavuklara ait follukların çok dar olması, tavukların strese girmelerine sebebiyet vererek kendilerine dar gelen bu alandaki yumurtaları yiyerek kendilerine alan açma eğiliminde olduklarını göstermiştir.

Yine kalsiyum eksikliği yaşayan tavuklar, ihitiyaçları olan kalsiyumu kum tanecikleri, küçük taş parçacıkları veya toprak tan karşılarlar. İhitiyaçları olan kalsiyumu karşılayamayan tavuklar yumurta veya yumururta kabuklarını yeme eylimi gösterebilirler.

Kalsiyum (Ca) yumurta kabuk kalitesini ve kalınlığını etkileyen başlıca etkendir.  Yumurta kütlesinin yaklaşık  % 10’unu kabuk oluşturur.  Yani 55 gr lık yumurtanın  yaklaşık 5.5 gr\’ ı kabuktur. Üretilen kabuğun % 97’si kalsiyum karbonattır.

Kansas State üniversitesinde yapılan bir araştırmada kendi yumurtalarını yemeye başlayan tavuklara kalsiyum takviyesi verilmesi ile yumurta kabuğunun sertleştirdiği ve tavuğun yumurta yeme alışkanlığının azaldığı tespit edilmiştir.  

\"splash

Kümeslere yeterli miktarda gıda takviyesinin yapılması, tavukların ihtiyacı olan kalsiyumun ve protein ihtiyaçlarını karşılamaları için belli periyotlarla kümesten dışarı çıkarılmaları  yumurta yeme problemini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Önlem olarak kendi yumurtasını yiyen tavuğun kümesten uzaklaştırılarak (ayrı bir kümeste beslenmesi) bu alışkanlıktan vaz geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için gerçek yumurtalar ile sahte yumurtaların yer değiştirlimesi gibi yöntemlerde kullanılabilmektedir. 

Bu yazı www.istanbulsustavuklari.comwww.brahmasustavuklari.com iş birliği ile hazırlanmıştır.

Shopping Cart